#8x100 математик сургалтын төв
Холимогийн бодлого

Төлбөргүй

2020-09-18
Биномын өргөтгөсөн томьёо

Төлбөртэй

2020-09-12
Хуваагдах шинж

Төлбөргүй

2020-09-07
Эсрэгээс нь батлах

Төлбөргүй

2020-09-07
Арифметикаас алгебрт

Төлбөргүй

2020-06-22
Пирамид

Төлбөртэй

2020-06-16
Призм

Төлбөртэй

2020-06-16
Бөмбөрцөг

Төлбөртэй

2020-06-15
Конус

Төлбөргүй

2020-06-15
Огтлол байгуулах

Төлбөртэй

2020-06-09
Стереометрийн аксиомууд

Төлбөртэй

2020-06-04
Тойрог ба дугуй

Төлбөртэй

2020-06-04
Вектор

Төлбөртэй

2020-06-02
Синусын теорем

Төлбөртэй

2020-05-28
Косинусын теорем

Төлбөртэй

2020-05-27
Тригонометр

Төлбөртэй

2020-05-26
Талбай

Төлбөртэй

2020-05-18
Биссектрисийн чанар

Төлбөртэй

2020-05-13
Төсөөтэй гурвалжнууд

Төлбөртэй

2020-05-08
Фалесийн теорем

Төлбөртэй

2020-05-05
Дөрвөн өнцөгтүүд

Төлбөртэй

2020-05-02
Пифагорын теорем

Төлбөртэй

2020-05-02
Тойрог ба шүргэгч

Төлбөртэй

2020-04-27
Параллель шулуун

Төлбөртэй

2020-04-16
Гурвалжин

Төлбөртэй

2020-04-16
Өнцөг, түүний хэмжээ

Төлбөртэй

2020-04-16
Шулуун, цацраг, хэрчим

Төлбөртэй

2020-04-16
Геометрийн онлайн сургалт

Төлбөргүй

2020-04-04
Тригонометр тэнцэтгэл биш

Төлбөртэй

2020-03-22
Тригонометрийн тэгшитгэл

Төлбөртэй

2020-03-19
Тригонометрийн функцүүд

Төлбөртэй

2020-03-19
Тодорхой интеграл

Төлбөртэй

2020-02-08
Тодорхой бус интеграл

Төлбөртэй

2020-02-08
Голын урсгалтай бодлого

Төлбөргүй

2020-02-08
Эсрэг чигийн хөдөлгөөн

Төлбөргүй

2020-02-08
Нэг чигийн хөдөлгөөн

Төлбөргүй

2020-02-08
Хэрчмийн арга

Төлбөргүй

2020-01-27
Цилиндр

Төлбөртэй

2018-12-26
Шүргэгч шулууны тэгшитгэл

Төлбөртэй

2018-12-21
Давхар функцийн уламжлал

Төлбөртэй

2018-12-18
Уламжлал

Төлбөртэй

2018-12-18
Комплекс тоо

Төлбөртэй

2018-12-03
Матрицын тодорхойлогч

Төлбөртэй

2018-11-30
Урвуу матриц

Төлбөртэй

2018-11-30
Матрицуудын үржих үйлдэл

Төлбөртэй

2018-11-29
Янз бүрийн тэгшитгэл

Төлбөртэй

2018-11-21
Матриц

Төлбөртэй

2018-11-20
Биномын задаргаа

Төлбөртэй

2018-11-13
Нийлбэрийн тэмдэглэгээ

Төлбөртэй

2018-10-31
Геометр прогресс

Төлбөртэй

2018-10-31
Арифметик прогресс

Төлбөртэй

2018-10-26
Тоон дараалал

Төлбөртэй

2018-10-26
Логарифм тэгшитгэл

Төлбөртэй

2018-10-24
Логарифм

Төлбөртэй

2018-10-20
Илтгэгч тэгшитгэл

Төлбөртэй

2018-10-20
Илтгэгч зэрэг

Төлбөртэй

2018-10-19
Урвуу функц

Төлбөртэй

2018-10-19
Давхар функц

Төлбөртэй

2018-10-14
Функцийн график

Төлбөртэй

2018-10-13
Томьёоны лавлах

Төлбөргүй

2018-10-09
Шугаман тэнцэтгэл биш

Төлбөртэй

2018-10-06
Виетийн теорем

Төлбөргүй

2018-10-05
Квадрат тэгшитгэл

Төлбөргүй

2018-10-04
Үржигдэхүүн болгон задлах

Төлбөргүй

2018-09-23
Олон гишүүнт

Төлбөртэй

2018-09-20
Үет аравтын бутархай

Төлбөртэй

2018-09-20
ХИЕХ ба ХБЕХ

Төлбөртэй

2018-09-20
Бүхэл тоо, тооны хуваагдал

Төлбөртэй

2018-09-20
Тоон олонлог

Төлбөртэй

2018-09-08
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.