The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
Богино хичээл | Суртлаа давт
Квадрат функцийн шүргэгч шулуун
Дараах видео бодолтыг ойлгоод энэ төрлийн бодлогуудаар мэдлэгээ бататгаарай. Бодолтоо тулгасны дараа дахиад бодьё товчийг ашиглаад 1000 өөр бодлогоор давтах боломжтой.

Уг бодлоготой холбоотой Шүргэгч шулууны тэгшитгэл хичээлийг бүтнээр үзээд өөр олон мэдлэг, жишээ бодлогуудыг ойлгохыг зөвлөе.
Бодлого. $f(x)=2x^2-3x-7$ функцийн $x_0=-4$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй.

Дахиад бодъё

Бодолт. $ y=f(x)$ функцийн $ x=x_0$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл $$ f=\color{red}{f'(x_0)}(x-x_0)+\color{blue}{f(x_0)}$$ байдаг. Бид $ f'(x_0)$ ба $ f(x_0)$-г олох ёстой. Эхлээд функцийн уламжлалаа ольё. $$ f'(x)=4x-3 $$ байна. Иймд $$\color{red}{ f'(\underbrace{x_0}_{-4})=4\cdot (-4)-3=-19 .}$$Одоо $f(x_0)$-г ольё. $$\color{blue}{f(\underbrace{x_0}_{-4})=2\cdot(-4)^2-3\cdot(-4)-7=}$$ $$\color{blue}{=2\cdot16+12-7=37}$$ болно. Эдгээрийг дээрх томьёондоо орлуулвал$$ y=\underbrace{f'(x_0)}_{\color{red}{-19}}(x-\underbrace{x_0}_{-4})+\underbrace{f(x_0)}_{\color{blue}{37}}=$$$$ =-19(x+4)+37\Rightarrow$$$$\Rightarrow y=-19x-39$$ болно.
Хэрэв та манай систем дээрх бүх хичээл, бүх сорилыг хүссэн үедээ шууд ашиглахыг хүсвэл 150'000 төгрөгөөр жилийн эрх худалдан аваарай.
Санал болгох
9. Урвуу матриц төлбөртэй
11. Квадрат тэгшитгэл төлбөртэй
12. Виетийн теорем төлбөртэй
13. Дарааллын нийлбэр төлбөртэй
20. Процент-1 төлбөргүй
33. Хэрчмийн арга төлбөргүй
38. Интервалын арга төлбөртэй
41. Муур ба хулгана төлбөртэй
43. Урвуу функц төлбөртэй
60. Орны нэмэгдэхүүн төлбөртэй
72. Векторын урт төлбөртэй
76. Скаляр үржвэр-1 төлбөртэй
77. Скаляр үржвэр-2 төлбөртэй
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.