The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Хугацаа
1 ЭЕШ 2014 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 ЭЕШ 2015 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 ЭЕШ 2016 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 ЭЕШ 2017 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 ЭЕШ 2018 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 ЭЕШ 2019 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 ЭЕШ 2020 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 ЭЕШ 2021 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
1 ЭЕШ 2014
төлбөргүй
2 ЭЕШ 2015
3 ЭЕШ 2016
4 ЭЕШ 2017
5 ЭЕШ 2018
6 ЭЕШ 2019
7 ЭЕШ 2020
8 ЭЕШ 2021
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.