# Сорилын нэр Эхлэх цаг Үргэлжлэх хугацаа
1 ЭЕШ 2014 Хэзээ ч болно 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
2 ЭЕШ 2015 Хэзээ ч болно 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
3 ЭЕШ 2016 Хэзээ ч болно 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
4 ЭЕШ 2017 Хэзээ ч болно 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
5 ЭЕШ 2018 Хэзээ ч болно 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
6 ЭЕШ 2019 Хэзээ ч болно 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
7 ЭЕШ 2020 Хэзээ ч болно 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
ЭЕШ 2014
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

ЭЕШ 2015
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

ЭЕШ 2016
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

ЭЕШ 2017
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

ЭЕШ 2018
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

ЭЕШ 2019
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

ЭЕШ 2020
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.