The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -

Онлайн сорилын хүрээнд 5428 бодлого, бодолттойгоо орсон байна.

Дараах сонголтуудаас өөрт хамаарахыг сонгон СОРИЛ-доо оролцоорой...

ЭЕШ | Уралдаант сорил
12-р анги

ЭЕШ-ын стандартын дагуу бэлтгэгдсэн орон даяар зэрэг эхлэх уралдаант сорилуудын жагсаалт

| Товлогдсон хуваарийн дагуу | жилийн эрхтэй сурагчид оролцоно.
ЭЕШ | Үндсэн шат
12-р анги

ЭЕШ-н стандарт (блюпринт) бүхий А, Б хувилбартай 40 сорилд хүссэн үедээ оролцож болно.

| Хэзээ ч болно | 100'000₮
ЭЕШ | Анхан шат
12-р анги

ЭЕШ-д бэлтгэгчдэд зориулсан хөнгөн түвшний А, Б хувилбартай 40 сорилд хүссэн үедээ оролцож болно.

| Хэзээ ч болно | 60'000₮
Сэдэвчилсэн
Бүх анги

Алгебр, геометр, магадлал статистикийн бүлэг сэдвүүдийн сэдэвчилсэн сорилууд

| Хэзээ ч болно |
Ахлах анги
9-11-р анги

Ахлах ангийн сурагчдад зориулсан стандарт түвшний сорилуудыг өгч, бодолттой танилцаарай...

| Хэзээ ч болно | 40'000₮
Дунд анги
6-8-р анги

Дунд ангийн сурагчдад зориулсан стандарт түвшний сорилуудыг өгч, бодолттой танилцаарай...

| Хэзээ ч болно | 40'000₮
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.