The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Хугацаа
1 ЭЕШ2021 Сорилго 1 2021-08-15 08:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 Олонлог сургуулийн нэрэмжит-1 2020-05-27 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 Unitel группийн нэрэмжит 2020-06-03 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 Олонлог сургуулийн нэрэмжит-2 2020-06-10 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
1 ЭЕШ2021 Сорилго 1
2021-08-15 | 08:00
2 Олонлог сургуулийн нэрэмжит-1
2020-05-27 | 20:00
төлбөргүй
3 Unitel группийн нэрэмжит
2020-06-03 | 20:00
төлбөргүй
4 Олонлог сургуулийн нэрэмжит-2
2020-06-10 | 20:00
төлбөргүй
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.