The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
8X100
АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ (ТАНХИМ)
ЭЕШ-д 600+ оноо авах зорилготой сурагчдад зориулагдсан уг сургалт нь тасралтгүй 20 хоног үргэлжлэх ба хоцрогдол арилгах, бататгах зарчимтайгаар хичээллэх ба ЭЕШ-н хөнгөн түвшний 40 сорилтой ажиллаж, 11-12-р ангийн математикийн голлох хичээлүүдийг сэдэвчилсэн байдлаар үзнэ. Сорилын хүрээнд ЭЕШ-н түлхүүр болохуйц 1250 бодлогыг бодож дуусгах ба Сэдэвчилсэн хичээлүүдийн хүрээнд 6 бүлэг сэдвийн 20 орчим хичээл, 3000 гаруй бодлогыг боддог юм.
 
  • Үргэлжлэх хугацаа 20 хоног
  • Долоо хоногт 7 удаа
  • Хичээллэх цаг 09.00-12.00 (4.5 цаг)
  • Төлбөр 300'000₮
  • Анги дүүргэлт 20 сурагч
  • Зорилго ЕБС-д үздэг математикийн хичээлийн агуулгыг мэдлэгийн түвшинд бүрэн цэгцлэх
 
 
ҮЗЭХ ХИЧЭЭЛҮҮД

1. Илтгэгч зэрэг

2. Илтгэгч тэгшитгэл

3. Логарифм

4. Логарифм тэгшитгэл

5. Тригонометрийн нэгж тойрог

6. Тригонометрийн функцүүд

7. Тригонометрийн адилтгал хувиргалт

8. Тригонометрийн тэгшитгэл

9. Тригонометр тэнцэтгэл биш

10. Уламжлал

11. Давхар функцийн уламжлал

12. Шүргэгч шулууны тэгшитгэл

13. Функцийн өсөх ба буурах завсар

14. Функцийн завсар дээрх ХИ ба ХБ утга

15. Тодорхой бус интеграл

16. Тодорхой интеграл

17. Муруй шугаман трапецийн талбай олох

18. Комплекс тоо

19. Комплекс тооны геометр утга

20. Комплекс тооны тригонометр хэлбэр

21. Тэгшитгэлийн комплекс шийд

22. Интервалын арга

23. Давхар функц

СОРИЛЫН ЖАГСААЛТ
Хаяг, байршил
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.