The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Хугацаа
1 8x100-1 | 1A 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 8x100-1 | 1Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 8x100-1 | 2А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 8x100-1 | 2Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 8x100-1 | 3А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 8x100-1 | 3Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 8x100-1 | 4А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 8x100-1 | 4Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
9 8x100-1 | 5А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
10 8x100-1 | 5Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
11 8x100-1 | 6А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
12 8x100-1 | 6Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
13 8x100-1 | 7А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
14 8x100-1 | 7Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
15 8x100-1 | 8А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
16 8x100-1 | 8Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
17 8x100-1 | 9А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
18 8x100-1 | 9Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
19 8x100-1 | 10А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
20 8x100-1 | 10Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
21 8x100-1 | 11А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
22 8x100-1 | 11Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
23 8x100-1 | 12А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
24 8x100-1 | 12Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
25 8x100-1 | 13А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
26 8x100-1 | 13Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
27 8x100-1 | 14А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
28 8x100-1 | 14Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
29 8x100-1 | 15А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
30 8x100-1 | 15Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
31 8x100-1 | 16А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
32 8x100-1 | 16Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
33 8x100-1 | 17А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
34 8x100-1 | 17Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
35 8x100-1 | 18А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
36 8x100-1 | 18Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
37 8x100-1 | 19А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
38 8x100-1 | 19Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
39 8x100-1 | 20А 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
40 8x100-1 | 20Б 01:20 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
1 8x100-1 | 1A
төлбөргүй
2 8x100-1 | 1Б
3 8x100-1 | 2А
4 8x100-1 | 2Б
5 8x100-1 | 3А
6 8x100-1 | 3Б
7 8x100-1 | 4А
8 8x100-1 | 4Б
9 8x100-1 | 5А
10 8x100-1 | 5Б
11 8x100-1 | 6А
12 8x100-1 | 6Б
13 8x100-1 | 7А
14 8x100-1 | 7Б
15 8x100-1 | 8А
16 8x100-1 | 8Б
17 8x100-1 | 9А
18 8x100-1 | 9Б
19 8x100-1 | 10А
20 8x100-1 | 10Б
21 8x100-1 | 11А
22 8x100-1 | 11Б
23 8x100-1 | 12А
24 8x100-1 | 12Б
25 8x100-1 | 13А
26 8x100-1 | 13Б
27 8x100-1 | 14А
28 8x100-1 | 14Б
29 8x100-1 | 15А
30 8x100-1 | 15Б
31 8x100-1 | 16А
32 8x100-1 | 16Б
33 8x100-1 | 17А
34 8x100-1 | 17Б
35 8x100-1 | 18А
36 8x100-1 | 18Б
37 8x100-1 | 19А
38 8x100-1 | 19Б
39 8x100-1 | 20А
40 8x100-1 | 20Б
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.