The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -

ТРИГОНОМЕТР

 • 7 хичээл
 • 2 сорил
 •  50000₮ 

Тригонометр нь гурвалжны тал ба өнцгүүдийн хамаарлыг судалдаг математикийн нэгэн салбар юм. Та, хэдэн сая гэрлийн жилийн цаана байгаа одны тухай олонтаа сонсож байсан байх. Тэгвэл тэр хол байгаа од хүртэлх зайг тооцоолох боломжийг тригонометрийн ойлголтууд бий болгодог. 

ЕБС-н математикийн хичээл, ЭЕШ-н шалгалтад ихээхэн хувийг эзлэдэг тригонометрийн хичээлийг эхнээс нь цэгцтэй судлаад холбогдох сорилуудыг ажиллаж үзээрэй. 

ХИЧЭЭЛҮҮД

Анхаар. Хичээлүүдийг нэг үзээд шууд ойлгоно гэж найдаж болохгүй. Угаасаа математик нь нэг заагаад шууд ойлгочихдог хичээл биш. Тиймээс дахин дахин үзээд, уншаад, нухаад байх хэрэгтэй шүү.
Эдгээр хичээлүүдийг үзэж, ойлгосноор дараах бодлогуудыг бодож чаддаг болно.
 1. $5\sin\dfrac{\pi}6-\mbox{ctg}\dfrac\pi4$ илэрхийллийн утгыг ол.
 2. $225^\circ< x\le270^\circ$ бол $\sin x$ ба $\cos x$-ийг жишээрэй.
 3. $\mbox{tg}\alpha=\dfrac{5}{12}$ ба $\pi< \alpha< \dfrac{\pi}{2}$ бол $\cos\alpha=?$
 4. $\sin3x\cos5x-\cos3x\sin5x=\dfrac12$ тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг шийдийг ол.
 5. $\mbox{tg}\alpha=2$ бол дараах илэрхийллийн утгыг ол. $$\sqrt{2\mbox{ctg}\alpha+\dfrac1{\sin^2\alpha}}$$
 6. $\begin{pmatrix} \sin69^\circ&\sin21^\circ\\ \cos81^\circ&\cos9^\circ \end{pmatrix}$ матрицын тодорхойлогчийг ол.
 7. $6\sin2x-34\cos^2x=1$ тэгшитгэл $[-\pi;\pi]$ завсарт хэдэн шийдтэй вэ?
 8. Ямар функцийн график вэ?

 9. Илэрхийллийн утгыг ол. $$\sin\left(\arcsin\dfrac35+\arcsin\dfrac8{17}\right)$$
 10. Дараах тэнцэтгэл бишийг бод.$$\sin\left(x-\dfrac\pi6\right)\cos\left(x-\dfrac\pi6\right)<\dfrac{\sqrt2}4$$

СОРИЛУУД

ТРИГОНОМЕТР | АНХАН
Нийт 22 бодлого | 60 минут
ТРИГОНОМЕТР | ҮНДСЭН
Нийт 22 бодлого | 60 минут
Тригонометр
Багцын код: iol200
Тригонометрийн нэгж тойрог, тригонометрийн функцүүд, адилтгал хувиргалт, тригонометрийн урвуу функцүүд болон тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш, тригонометр функцийн үндсэн үе

Төлбөр 50000₮ 

Хугацаа: 1 сар
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.