ONLINE СОРИЛ

ЭЕШ онлайн анги №1

ДУУСАХ ЦАГ | 03:31

ҮЛДСЭН ХУГАЦАА | 01:00:00

1 Эхний $30$ ширхэг натурал тоон дотор хэдэн анхны тоо байх вэ?


2 Дараах тоонуудын аль нь бодит тоо биш вэ?


3 $\sqrt{45\sqrt[3]{0.008}}$ илэрхийллийн утгыг олоорой.


4 $24$ ба $30$ тоонуудын ХИЕХ-г $A$, $12$ ба $15$ тоонуудын ХБЕХ-г $B$ гэе. Тэгвэл $(A^2-B)^2$ илэрхийллийн утгыг ол.


5 $\dfrac53-1.(2)$ илэрхийллийн утгыг энгийн бутархайгаар илэрхийлээрэй.


6 $200$-аас бага хамгийн их анхны тооны цифрүүдийн нийлбэр аль вэ?


7 Сурагч Даваа нэгдүгээр шалгалтын оноо $80$ байв. Харин хоёр дугаар шалгалтаа өмнөхөөсөө $12\%$-иар илүү оноотой өгчээ. Эхний хоёр шалгалтын дундаж хэд байх вэ?


8 $a:50=30:4$ пропорцийг бодоорой.


9 $x\in\mathbb N$ бол $\dfrac{(x+1)!}{x!}-\dfrac{x!}{(x-1)!}$ илэрхийллийг хялбарчил.


10 $x$ тооны бүхэл хэсгийг $[x]$, бутархай хэсгийг $\{x\}$ гэж тэмдэглэдэг. Дараах илэрхийллийн утгыг олоорой. $$[-2.3]+\left[\dfrac{{\sqrt{20}-1}}2\right]+\left\{-\dfrac34\right\}$$


1 $\overline{2x345}$ тоо 9-д хуваагддаг байхын тулд $x=\fbox a$ байна. $\overline{12547m4}$ тоо 8-д хуваагддаг байхын тулд $m_1=\fbox b$ эсвэл $m_2=\fbox{c}$ эсвэл $m_3=\fbox{d}$ байх боломжтой. $m_1< m_2< m_3.$


2 Дөнгөж хадсан өвс $32\%$ чийгтэй байдаг. Хадаад $2$ сарын дараа чийг нь $3\%$ болдог байг. Тэгвэл $3$ тонн хадсан өвс $2$ сарын дараа ойролцоогоор $\fbox{abcd}$ кг жинтэй болно.


Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.