The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -

ГЕОМЕТР

  • 3 бүлэг | 3 багц
  • 40 хичээл

Сүүлийн жилүүдэд сурагчдын ГЕОМЕТРийн мэдлэг маш сул, ихэнх сурагчид огт мэдэхгүй гэсэн хариулт өгдөг болсон байна. Гэтэл амьдралд хамгийн ихээр ашиглагддаг математикийн салбар гэдэг утгаараа ЭЕШ болон гадаадын их, дээд сургуулиудын шалгалтад геометрийн бодлого ихээр орж ирдэг.

Хоцрогдсон мэдлэгээ нөхөх шаардлага гаравч ГЕОМЕТРийн хичээлийн агуулга нь математикийн номондоо маш олон тасарч орсон байдгаас хамаарч сурагчдад нөхөн судлах боломж бараг байдаггүй, системтэй зохион байгуулалтайгаар судлах боломж хомс байсаар байна. Эдгээр нөхцөл байдлийг бүрэн шийдсэн геометрийн багцыг ашиглаж үзээрэй. Хичээлүүдийг маш ойлгомжтой байдлаар бэлтгэсэн бөгөөд ОНОЛ, ЖИШЭЭ + ВИДЕО хичээл болон БИЕ ДААН БОДОХ даалгавартайгаар оруулсан байгаа.

БАГЦУУД

  1. ХАВТГАЙН ГЕОМЕТР | 20 хичээл
  2. КООРДИНАТЫН ГЕОМЕТР | 11 хичээл
  3. ОГТОРГУЙН ГЕОМЕТР | 9 хичээл
хичээлүүдийн жагсаалтыг ард оруулсан байгаа.
Анхаар. Хичээлүүдийг нэг үзээд шууд ойлгоно гэж найдаж болохгүй. Угаасаа математик нь нэг заагаад шууд ойлгочихдог хичээл биш. Тиймээс дахин дахин үзээд, уншаад, нухаад байх хэрэгтэй шүү.
Хавтгайн геометр
Багцын код: iol100
ЕБС-д үздэг хавтгайн геометрийн бүх хичээл буюу нийт 20 хичээлийг онол, жишээ даалгавар + видеотойгоор үзээрэй

Төлбөр30000₮ 60000₮

2 сар
Координатын геометр
Багцын код: iol701
Хавтгай ба огторгуй дахь цэг, векторуудын тухай. Тэдгээр дээрх үйлдлүүдийн хичээлүүд

Төлбөр30000₮

1 сар
Огторгуйн геометр
Багцын код: iol702
Огторгуйн геометрийн эхнээс нь цэгцтэй судлаад төсөөлөх чадвараа дээшлүүлж чадвал бодлогууд нь хавтгайн геометрийн бодлогуудаас ч хөнгөн байдаг.

Төлбөр30000₮

1 сар

ХАВТГАЙН ГЕОМЕТР 20 хичээл

Шулуун, хэрчим, цацраг
Өнцөг, түүний хэмжээ
Гурвалжин
Параллель шулуун
Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэр
Тойрог, шүргэгч
Тойрогтой холбоотой өнцгүүд
Пифагорын теорем free
Дөрвөн өнцөгтүүд
Фалесийн теорем
Төсөө
Биссектрисийн чанар
Талбай
Дугуй дахь хэрчмүүд
Тригонометр
Косинусын теорем
Синусын теорем
Гурвалжны талбайн томьёонууд
Тойргийн урт, дугуйн талбай
Вектор

 

КООРДИНАТЫН ГЕОМЕТР 11 хичээл

Хавтгай ба огторгуй дахь цэгийн координат
Хавтгай ба огторгуй дахь хоёр цэгийн хоорондох зай
Хавтгай ба огторгуй дахь векторын координат
Хавтгайн ба огторгуйн вектор дээрх үйлдлүүд
Векторуудын скаляр үржвэр
Хавтгай ба огторгуй дахь хэрчмийг өгөгдсөн харьцаагаар хуваах
Хавтгай дахь хоёр цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл
Огторгуй дахь хоёр цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл
Цэгээс шулуун хүртэлх зай
Хавтгай ба огторгуй дахь хоёр шулууны хоорондох өнцөг
Тойргийн тэгшитгэл

 

ОГТОРГУЙН ГЕОМЕТР 9 хичээл

Стереометрийн аксиомууд
Шулуун ба хавтгайн байршил
Огтлол байгуулах
Цилиндр
Конус
Бөмбөрцөг
Призм
Параллелопипед
Пирамид

 

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.