Математикаар ЭЕШ23-д бэлдэх 1 жилийн
танхимын сургалт бүртгэж эхэллээ.
- 2022.09.18 -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Үргэлжлэх хугацаа
1 Уралдаант сорил 1Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 Уралдаант сорил 2Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 Уралдаант сорил 3Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 Уралдаант сорил 4Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 Уралдаант сорил 5Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 Уралдаант сорил 6Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 Уралдаант сорил 7Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 Уралдаант сорил 8Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
9 Уралдаант сорил 9Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
10 Уралдаант сорил 10Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
11 Уралдаант сорил 11Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
12 Уралдаант сорил 12Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
13 Уралдаант сорил 13Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
14 Уралдаант сорил 14Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
15 Уралдаант сорил 15Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
16 Уралдаант сорил 16Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
17 Уралдаант сорил 17Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
18 Уралдаант сорил 18Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
19 Уралдаант сорил 19Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
20 Уралдаант сорил 20Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
Уралдаант сорил 1Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 2Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 3Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 4Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 5Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 6Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 7Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 8Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 9Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 10Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 11Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 12Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 13Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 14Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 15Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 16Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 17Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 18Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 19Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 20Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.