The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Үргэлжлэх хугацаа
1 Уралдаант сорил 1Б 2024-06-02 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 Уралдаант сорил 2Б 2022-06-03 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 Уралдаант сорил 3Б 2024-06-04 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 Уралдаант сорил 4Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 Уралдаант сорил 5Б 2022-06-06 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 Уралдаант сорил 6Б 2022-06-07 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 Уралдаант сорил 7Б 2022-06-08 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 Уралдаант сорил 8Б 2022-06-09 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
9 Уралдаант сорил 9Б 2022-06-10 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
10 Уралдаант сорил 10Б 2022-06-11 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
11 Уралдаант сорил 11Б 2022-06-12 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
12 Уралдаант сорил 12Б 2022-06-13 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
13 Уралдаант сорил 13Б Хэзээ ч болно 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
14 Уралдаант сорил 14Б 2022-06-15 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
15 Уралдаант сорил 15Б 2022-06-16 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
16 Уралдаант сорил 16Б 2022-06-17 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
17 Уралдаант сорил 17Б 2022-06-18 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
18 Уралдаант сорил 18Б 2022-06-19 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
19 Уралдаант сорил 19Б 2022-06-20 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
20 Уралдаант сорил 20Б 2022-06-21 00:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
Уралдаант сорил 1Б
2024-06-02 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 2Б
2022-06-03 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 3Б
2024-06-04 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 4Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 5Б
2022-06-06 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 6Б
2022-06-07 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Уралдаант сорил 7Б
2022-06-08 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 8Б
2022-06-09 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 9Б
2022-06-10 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 10Б
2022-06-11 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 11Б
2022-06-12 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 12Б
2022-06-13 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 13Б
Хэзээ ч болно
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 14Б
2022-06-15 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 15Б
2022-06-16 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 16Б
2022-06-17 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 17Б
2022-06-18 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 18Б
2022-06-19 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 19Б
2022-06-20 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 20Б
2022-06-21 00:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.