The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
# Сорилын нэр Эхлэх цаг
Хугацаа
1 Уралдаант сорил 1Б 2023-11-22 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
2 Уралдаант сорил 2Б 2023-11-29 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
3 Уралдаант сорил 3Б 2023-12-06 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
4 Уралдаант сорил 4Б 2023-12-13 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
5 Уралдаант сорил 5Б 2023-12-20 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
6 Уралдаант сорил 6Б 2024-01-12 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
7 Уралдаант сорил 7Б 2024-01-17 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
8 Уралдаант сорил 8Б 2024-01-24 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
9 Уралдаант сорил 9Б 2024-01-31 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
10 Уралдаант сорил 10Б 2024-02-21 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
11 Уралдаант сорил 11Б 2024-02-28 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
12 Уралдаант сорил 12Б 2024-03-06 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
13 Уралдаант сорил 13Б 2024-03-13 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
14 Уралдаант сорил 14Б 2024-03-20 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
15 Уралдаант сорил 15Б 2024-04-03 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
16 Уралдаант сорил 16Б 2024-04-10 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
17 Уралдаант сорил 17Б 2024-04-17 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
18 Уралдаант сорил 18Б 2024-05-01 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
19 Уралдаант сорил 19Б 2024-05-08 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
20 Уралдаант сорил 20Б 2024-05-15 20:00 01:40 Сорил эхлэх Дүн харах Алдаа шалгах Бодолт
1 Уралдаант сорил 1Б
2023-11-22 | 20:00
2 Уралдаант сорил 2Б
2023-11-29 | 20:00
3 Уралдаант сорил 3Б
2023-12-06 | 20:00
4 Уралдаант сорил 4Б
2023-12-13 | 20:00
5 Уралдаант сорил 5Б
2023-12-20 | 20:00
6 Уралдаант сорил 6Б
2024-01-12 | 20:00
7 Уралдаант сорил 7Б
2024-01-17 | 20:00
8 Уралдаант сорил 8Б
2024-01-24 | 20:00
9 Уралдаант сорил 9Б
2024-01-31 | 20:00
10 Уралдаант сорил 10Б
2024-02-21 | 20:00
11 Уралдаант сорил 11Б
2024-02-28 | 20:00
12 Уралдаант сорил 12Б
2024-03-06 | 20:00
13 Уралдаант сорил 13Б
2024-03-13 | 20:00
14 Уралдаант сорил 14Б
2024-03-20 | 20:00
15 Уралдаант сорил 15Б
2024-04-03 | 20:00
16 Уралдаант сорил 16Б
2024-04-10 | 20:00
17 Уралдаант сорил 17Б
2024-04-17 | 20:00
18 Уралдаант сорил 18Б
2024-05-01 | 20:00
19 Уралдаант сорил 19Б
2024-05-08 | 20:00
20 Уралдаант сорил 20Б
2024-05-15 | 20:00
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.