Долоо хоног бүрийн ЛХАГВА гарагт 20.00 цагаас
ЭЕШ | УРАЛДААНТ СОРИЛ
явагдаж байна.
# Сорилын нэр Эхлэх цаг Үргэлжлэх хугацаа
1 Уралдаант сорил 1Б 2021-10-27 20:00 01:40 төлбөргүй бодолт дүн харах
2 Уралдаант сорил 2Б 2021-11-10 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
3 Уралдаант сорил 3Б 2021-11-17 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
4 Уралдаант сорил 4Б 2021-12-04 18:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
5 Уралдаант сорил 5Б 2021-12-08 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
6 Уралдаант сорил 6Б 2021-12-15 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
7 Уралдаант сорил 7Б 2021-12-22 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
8 Уралдаант сорил 8Б 2022-01-12 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
9 Уралдаант сорил 9Б 2022-01-19 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
10 Уралдаант сорил 10Б 2022-01-26 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
11 Уралдаант сорил 11Б 2022-02-16 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
12 Уралдаант сорил 12Б 2022-02-23 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
13 Уралдаант сорил 13Б 2022-03-02 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
14 Уралдаант сорил 14Б 2022-03-16 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
15 Уралдаант сорил 15Б 2022-03-23 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
16 Уралдаант сорил 16Б 2022-04-06 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
17 Уралдаант сорил 17Б 2022-04-13 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
18 Уралдаант сорил 18Б 2022-04-20 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
19 Уралдаант сорил 19Б 2022-05-04 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
20 Уралдаант сорил 20Б 2022-05-11 20:00 01:40 төлбөртэй бодолт дүн харах
Уралдаант сорил 1Б
2021-10-27 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРГҮЙ

Уралдаант сорил 2Б
2021-11-10 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 3Б
2021-11-17 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 4Б
2021-12-04 18:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 5Б
2021-12-08 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 6Б
2021-12-15 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 7Б
2021-12-22 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 8Б
2022-01-12 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 9Б
2022-01-19 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 10Б
2022-01-26 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 11Б
2022-02-16 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 12Б
2022-02-23 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 13Б
2022-03-02 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 14Б
2022-03-16 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 15Б
2022-03-23 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 16Б
2022-04-06 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 17Б
2022-04-13 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 18Б
2022-04-20 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 19Б
2022-05-04 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Уралдаант сорил 20Б
2022-05-11 20:00
Үргэлжлэх хугацаа: 01:40 цаг
ТӨЛБӨРТЭЙ

Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.