Тригонометр
КОД: iol200
Тригонометр багцын товч танилцуулга
Тригонометрийн нэгж тойрог, тригонометрийн функцүүд, адилтгал хувиргалт, тригонометрийн урвуу функцүүд болон тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш, тригонометр функцийн үндсэн үе
Энэ багцийг сайтар судалснаар дараах бодлогуудыг бодож чаддаг болно.
  1. $5\sin\dfrac{\pi}6-\mbox{ctg}\dfrac\pi4$ илэрхийллийн утгыг ол.
  2. $225^\circ< x\le270^\circ$ бол $\sin x$ ба $\cos x$-ийг жишээрэй.
  3. $\mbox{tg}\alpha=\dfrac{5}{12}$ ба $\pi< \alpha< \dfrac{\pi}{2}$ бол $\cos\alpha=?$
  4. $\sin3x\cos5x-\cos3x\sin5x=\dfrac12$ тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг шийдийг ол.
  5. $\mbox{tg}\alpha=2$ бол дараах илэрхийллийн утгыг ол. $$\sqrt{2\mbox{ctg}\alpha+\dfrac1{\sin^2\alpha}}$$
  6. $\begin{pmatrix} \sin69^\circ&\sin21^\circ\\ \cos81^\circ&\cos9^\circ \end{pmatrix}$ матрицын тодорхойлогчийг ол.
  7. $6\sin2x-34\cos^2x=1$ тэгшитгэл $[-\pi;\pi]$ завсарт хэдэн шийдтэй вэ?
  8. Ямар функцийн график вэ?

  9. Илэрхийллийн утгыг ол. $$\sin\left(\arcsin\dfrac35+\arcsin\dfrac8{17}\right)$$
  10. Дараах тэнцэтгэл бишийг бод.$$\sin\left(x-\dfrac\pi6\right)\cos\left(x-\dfrac\pi6\right)<\dfrac{\sqrt2}4$$
Багцын агуулга

Хичээлийн тоо: 6

Төлбөр 50000₮

Хугацаа: 12 сар
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.